.התקנת מערכות אודיו תוך כדי התחשבות בתוכנית אדריכלית ומתן דגש על איכות בלתי מתפשרת

הטמעת המערכות בצורה סמויה או גלויה

 ושמירה על אסטטיקה בלתי מתפשרת