top of page

הבית מאפשר לך לעקוב אחריו בזמן אמת מכל מקום בעולם, מצלמות מערכת אזעקה חיישני דלתות וחלונות. מכשירים חכמים אלה יתריעו באמצעות חיווי על גבי הסמארטפון ויכולת שליטה

גם כאשר אתה שאתה בחופשה

control4 KNX אילומינייט
control4 KNX אילומינייט

רשת תקשורת

בבית חכם, המשמעות הופכת להיות גדולה יותר- כמעט כל יחידה ברשת מחוברת ליחידה אחרת
הטלפון הסלולרי שולט על כלל מערכות הבית.

הרסיבר של אודיו מתחבר דרך רשת המחשבים ומקבל פיקוד
וקישור למערכות בבית ולאינטרנט. הגישה מחוץ לבית לצורך צפיה במצלמות, צפיה בצריכת החשמל, ניהול האזעקה וכו' הינו חשוב מאוד.

במקביל לכך, השתנה הצורך ברוחב הפס בבית ומחוץ לו.

אם בתחילת הדרך היה לנו חשוב שתהיה גישה כלשהי, כיום אנו דורשים וצריכים גישה רחבת פס.
רוחב פס גבוה מאוד, הגישה חייבת להיות מהירה, כמות הסרטים והמוזיקה שאנו מורידים גדלה והשימוש נעשה במקביל.

image.png
bottom of page